بهبود دهنده PS700, PS701, PS800, PS801

 

 

انواع بهبوددهنده‌های پرگاس:

PS700 

ایزی کروسان و دانمارکی

میزان مصرف:10% وزن آرد

با استفاده از این بهبود دهنده، شکل و طعم و بافت کروسان واقعی اروپایی را با نرمی و تازگی بیشتر خواهید داشت. با وجود «آنتی شوک خمیر» در این فرمول، ضایعات تولید شما در تمام فرآیند گرمخانه و پخت به صفر خواهد رسید و کروسانی یک شکل خواهید داشت

 

PS701

تگرال کروسان و دانمارکی

میزان مصرف: مخلوط اماده مصرف

با استفاده از این مخلوط آماده که حاوی بهبود دهنده است، در کافه نان و  منزل میتوانید، شکل و طعم و بافت کروسان واقعی اروپایی را با نرمی و تازگی بیشتر داشته باشید. وجود «آنتی شوک خمیر» در این فرمول، تمام تنش‌های ایجاد شده را کنترل خواهد نمود و بدون داشتن تخصص لازم کروسان را پخت خواهید کرد و کروسانی یک شکل خواهید داشت

 

PS800

ایزی همبرگر (مکدونالد)

میزان مصرف:10% وزن آرد

این بهبود دهنده علاوه بر ایجاد طعم، شکل و بافت مخصوص در نان همبرگر(مک آمریکایی) باعث ایجاد تازگی و نرمی بیشتر میشود و به دلیل دارا بودن «آنتی شوک خمیر» تمامی تنش های ایجاد شده در گرمخانه و پروسه پخت را کنترل می‌کند و میزان ضایعات را به حداقل ممکن می رساند

 

PS801

تگرال همبرگر (مکدونالد)

میزان مصرف: مخلوط اماده مصرف

با استفاده از این مخلوط آماده که حاوی بهبود دهنده است، در کافه نان و  منزل میتوانید علاوه بر ایجاد طعم، شکل و بافت مخصوص در نان همبرگر (مک آمریکایی)، تازگی و نرمی را در نان ایجاد کنید همچنین به دلیل دارا بودن «آنتی شوک خمیر» تمامی تنش های ایجاد شده در حین کار کنترل می‌شود و بدون داشتن تخصص لازم نان‌های مکدونالد یک شکل و واقعی خواهید داشت