آنتی شوک چیست و چه کار میکند.


با توجه به پایش مشکلات موجود در تولید محصولات آردی در سطح کارگاه های کوچک تا کارخانجات صنعتی بزرگ، و با توجه به ساختار قدیمی اکثر واحدهای تولیدی مشخص شد که یکی از بزرگترین و پر تکرار ترین مشکلات تولید محصول با کیفیت عدم توانایی در کنترل شرایط محیطی تولید میباشد.

 

به عنوان مثال در فصلهای مختلف سال امکان کنترل دمای محیط کار و خمیر وجود ندارد.

و یا در فضای گرمخانه تنظیم دقیق دما و رطوبت ممکن نیست.

و یا در زمان پخت، از فرهای گردان قدیمی استفاده میشود که دما در پایین یا بالای فر یکسان نیست.

و یا به خاطر فضای کوچک گرمخانه احتمال ضربه های شدید به خمیرهای در حال تخمیر وجود دارد.

و مواردی ازین دست که هر کدام به تنهایی میتواند مانع تولید محصول با کیفیت مطلوب گردد.

و اما...

نسل جدید فرمولاسیون بهبود دهنده حاوی آنتس شوک

آنتی شوک به عنوان دستیاری هوشمند در فضای تولید شما، مشکلات محیطی کارگاه را بلااثر میکند.

با آنتی شوک، شما نیاز به صرف هزینه های گزاف جهت خرید تجهیزات بروز نخواهید داشت. چرا که: آنتی شوک، حفظ تازگی خمیر بر روی  میز کار را، حتی پس 30 دقیقه تاخیر، ممکن میکند.

آنتی شوک حتی اگر در گرمخانه شرایط دما و رطوبت قابل کنترل نباشد، مدیریت خمیر را به دست میگیرد و از ضایعات شدن محصول جلوگیری مینماید.

آنتی شوک، ضربات احتمالی و شدید در زمان گرمخانه و در حین پخت را مدیریت میکند و باعث کاهش قابل توجه میزان ضایعات میگردد.

آنتی شوک پس از پخت اگر در بسته بندی تاخیر زیاد داشته باشید رطوبت نان را حفظ میکند.

آنتی شوک محیط سالنهای تولید را به واسطه عدم ایجاد دمای مناسب مدیریت میکند و ضعف در کنترل دمای محیط را به طرز فوق العاده ای، بی اثر میکند.

آنتی شوک، دستیار هوشمند شما در تولید