بهبود دهنده PS300, PS301, PS400, PS401

بهبود دهنده های آنزیمی به عنوان یک محصول کمک فرایند بسیار ارزشمند شناخته می شوند که به نانواها و کارخانجات در جهت کاهش قابل ملاحظه ضایعات در خط تولید( حتی در شرایطی که دمای محیط کار و دمای خمیر در کنترل نباشد) و کاهش کاملا محسوس مرجوعی حاصل از بیاتی، کمک می کند و همچنین منجر به حفظ تازگی نان تا زمان مصرف، افزایش حجم نان، بهبود رنگ پوسته نان، بهبود رنگ و بافت و حس تازگی و ایجاد کشسانی در مغز نان می شود. در خمیرهای یخ زده کیفیت محصول را تا زمان مصرف حفظ می‌کنند و در خمیر مایه های سرخ کردنی مانند پیراشکی و دونات تخمیری بهترین کیفیت محصول با کمترین جذب روغن را ایجاد می‌کنند.
ادامه مطلب

بیکینگ پودر PS900

بکینگ پودر یک عامل ورآورنده شیمیایی رایج است که برای پف کردن، سبک شدن و کرکی شدن بافت، در بسیاری از کیک‌ها و شیرینی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بکینگ پودر شامل یک پودر قلیایی، یک نمک اسیدی و یک نوع نشاسته خنثی است. اجزاء اسیدی و قلیایی ترکیب می‌شوند تا به بکینگ پودر، خاصیت ور آوردن خمیر بدهند. در حالی که نشاسته (معمولا نشاسته ذرت یا سیب‌زمینی) به جذب رطوبت و افزایش توان پودر در طول مدت زمانی که ذخیره شده است، کمک می‌کند.
ادامه مطلب

بهبود دهنده PS500, PS501, PS600, PS601

بهبود دهنده های آنزیمی به عنوان یک محصول کمک فرایند بسیار ارزشمند شناخته می شوند که به نانواها و کارخانجات در جهت کاهش قابل ملاحظه ضایعات در خط تولید( حتی در شرایطی که دمای محیط کار و دمای خمیر در کنترل نباشد) و کاهش کاملا محسوس مرجوعی حاصل از بیاتی، کمک می کند و همچنین منجر به حفظ تازگی نان تا زمان مصرف، افزایش حجم نان، بهبود رنگ پوسته نان، بهبود رنگ و بافت و حس تازگی و ایجاد کشسانی در مغز نان می شود. در خمیرهای یخ زده کیفیت محصول را تا زمان مصرف حفظ می‌کنند و در خمیر مایه های سرخ کردنی مانند پیراشکی و دونات تخمیری بهترین کیفیت محصول با کمترین جذب روغن را ایجاد می‌کنند.
ادامه مطلب

بهبود دهنده PS100, PS200 PS201

بهبود دهنده های آنزیمی به عنوان یک محصول کمک فرایند بسیار ارزشمند شناخته می شوند که به نانواها و کارخانجات در جهت کاهش قابل ملاحظه ضایعات در خط تولید( حتی در شرایطی که دمای محیط کار و دمای خمیر در کنترل نباشد) و کاهش کاملا محسوس مرجوعی حاصل از بیاتی، کمک می کند و همچنین منجر به حفظ تازگی نان تا زمان مصرف، افزایش حجم نان، بهبود رنگ پوسته نان، بهبود رنگ و بافت و حس تازگی و ایجاد کشسانی در مغز نان می شود. در خمیرهای یخ زده کیفیت محصول را تا زمان مصرف حفظ می‌کنند و در خمیر مایه های سرخ کردنی مانند پیراشکی و دونات تخمیری بهترین کیفیت محصول با کمترین جذب روغن را ایجاد می‌کنند.
ادامه مطلب

بهبود دهنده PS700, PS701, PS800, PS801

بهبود دهنده های آنزیمی به عنوان یک محصول کمک فرایند بسیار ارزشمند شناخته می شوند که به نانواها و کارخانجات در جهت کاهش قابل ملاحظه ضایعات در خط تولید( حتی در شرایطی که دمای محیط کار و دمای خمیر در کنترل نباشد) و کاهش کاملا محسوس مرجوعی حاصل از بیاتی، کمک می کند و همچنین منجر به حفظ تازگی نان تا زمان مصرف، افزایش حجم نان، بهبود رنگ پوسته نان، بهبود رنگ و بافت و حس تازگی و ایجاد کشسانی در مغز نان می شود. در خمیرهای یخ زده کیفیت محصول را تا زمان مصرف حفظ می‌کنند و در خمیر مایه های سرخ کردنی مانند پیراشکی و دونات تخمیری بهترین کیفیت محصول با کمترین جذب روغن را ایجاد می‌کنند.
ادامه مطلب