بهبود دهنده PS300, PS301, PS400, PS401

 

انواع بهبوددهنده‌های پرگاس:

PS300 

ایزی روگن و جو

میزان مصرف:30% وزن آرد

با استفاده از این بهبود دهنده که حاوی آرد چاودار، آرد جو، سبوس نرم و پودر عصاره مالت گندم و جو است، نانی تیره و خوش عطر و طعم با تمام خواص طبیعی نان کامل را تجربه خواهید کرد. با وجود انتی شوک خمیر در این مخلوط، در تمامی  فرایند تولید انبوه و کمترین ضایعات ممکن را تجربه خواهید کرد

 

PS301

تگرال روگن و جو

میزان مصرف: مخلوط آماده مصرف

با استفاده از این مخلوط آماده در کافه نان و منزل میتوانید نانی کامل و تیره که حاوی آرد چاودار، جو، گندم و سبوس نرم و پودر عصاره مالت گندم و جو است را پخت کنید و وجود آنتی شوک خمیر در این مخلوط به شما کمک خواهد کرد که بدون داشتن تخصص لازم نانهایی با طعم عالی و یکدست داشته باشید. با استفاده از این مخلوط آماده نانی سلامت و غنی از فیبر و مواد معدنی و ویتامین خواهید داشت

 

PS400

ایزی دونات و پیراشکی

میزان مصرف:10% وزن آرد

با استفاده از این بهبود دهنده طعم، شکل و بافت واقعی دونات و پیراشکی را با جذب روغن کم و پوسته مقاوم تجربه خواهید کرد. فرمول این محصول برای تولید صنعتی طراحی شده و با وجود (انتی شوک خمیر) ضایعات کنترل شده و در حدصفر خواهید داشت

 

PS401

تگرال دونات و پیراشکی

میزان مصرف: مخلوط آماده مصرف

با استفاده از این مخلوط آماده طعم، شکل و بافت واقعی پیراشکی را با جذب روغن کم و پوسته مقاوم تجربه خواهید کرد. فرمول این محصول برای تولید کارگاهی، کافه دونات و خانگی طراحی شده و با وجود (انتی شوک خمیر) ضایعات کنترل شده و در حد صفر خواهید داشت